Какво е NFC и как работи?

NFC или (Near Field Communication) е безжична технология за комуникация на кратки разстояния, която позволява обмен на данни между устройства, намиращи се на максимум няколко сантиметра едно от друго. Тази технология е особено разпространена във всякакви видове електронни устройства, като смартфони, таблети, лаптопи и други.

Как работи NFC?

NFC Технология

Near Field Communication

NFC използва радиочестотни вълни за комуникация. Устройствата, оборудвани с NFC, са оборудвани с антени, които могат да изпращат и приемат радиовълни на много ниска честота (13,56 MHz). Тези вълни са достатъчно слаби, за да не преминават на по-големи разстояния и да се предотврати необходимостта от сложни системи за защита на данните.

В комуникацията NFC устройствата използват два основни режима на работа: активен и пасивен. В активния режим едно от устройствата генерира радиочестотна вълна, докато другото устройство я приема. В пасивния режим едното устройство само приема радиочестотната вълна, като отговаря на заявките на активното устройство.

Какво правят

Приложение на NFC

NFC има широк спектър от приложения в различни сфери. Един от най-честите начини за използване на NFC е за безконтактни плащания. Много смартфони са оборудвани със специални NFC чипове, които позволяват на потребителите да извършват плащания, като просто докосват техните устройства до четец на плащания.

Освен за плащания, NFC се използва и за удостоверяване на личността, контрол на достъпа и споделяне на информация. Например, NFC може да се използва за влизане в сгради или за достъп до данни на смартфони. Тази технология също така е често използвана в тагове, които се поставят на продукти или обекти, за да се осигури лесно проследяване или достъп до информация.

Как да използвате

Активен режим

В активния режим едното NFC устройство генерира радиочестотната вълна и се нарича инициатор (инициатор). Другото устройство, наречено цел (target), е пасивно и само приема сигнала.

Как да използвате

Пасивен режим

В пасивния режим първото устройство е пасивно и изчаква другото устройство да започне комуникацията. Второто устройство генерира радиочестотния сигнал и по този начин инициира връзката.

Как да използвате

P2P режим

Пасивен с активен режим (P2P) позволява на две NFC устройства да обменят данни помежду си. Този режим позволява директна комуникация между две устройства без участието на активен сървър.

Развитие

Бъдещето на NFC

С развитието на интернет на нещата (IoT) и умните градове, ролята на NFC във взаимната комуникация на устройства и обекти ще продължи да нараства. Технологията се очаква да бъде все по-широко използвана в различни сфери на живота, като предоставя нови възможности за удобство, ефективност и сигурност.

Близката комуникация (NFC) е мощна безжична технология, която предоставя удобен и сигурен начин за обмен на данни на кратки разстояния. С обширното си приложение в различни сфери, NFC продължава да бъде важен елемент в електронните комуникации и дигиталната иновация.

Пръсъединете към
R1zen Business.